پـرتال آمـوزش

شـــرکت حـــمل و نــقل ریــلی رجـــا

لیست دوره ها


تاریخ شروع
تاریخ پایان
1003598فروش بليت ويژه مديران عاملمرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/06/131398/06/14توضیحات انتخاب دوره
10034369متصديان فروش بليت ( مقدماتي )مرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/06/021398/06/10توضیحات انتخاب دوره
9833070دوره آموزشي كار گروهي و تشكيل تيم‌هاي كاريمرکز آموزش رجاء ( تهران - خيابان دشت آزادگان-جنب پل شهداي جواديه-حوزه شش راه آهن-مركز آموزش رجاء)1398/04/241398/04/25توضیحات انتخاب دوره
9833071دوره آموزشي كار گروهي و تشكيل تيم‌هاي كاريساختمان مركزي رجا- تهران- خيابان كريم خان زند- ابتداي خيابان سنايي- شماره 1051398/04/241398/04/25توضیحات انتخاب دوره